Küpsiste Poliitika

Kehtiv alates 25.05.2018

Käesolev Küpsiste Poliitika küpsiste kasutamist pocopay.com veebilehel.

1. Definitsioonid

Käesolevas Küpsiste Poliitikas on järgmistel suure algustähega sõnadel järgmine tähendus:

Mõisted, mis on defineeritud siin samas all:

GDPR: Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus)

Küpsiste Poliitika: käesolev Küpsiste Poliitika

Pocopay: AS Pocopay, Eesti õiguse alusel asutatud äriühing, registrikood 12732518, aadress Pärnu mnt 18, Tallinn, 10141, Estonia

Sina: mistahes Pocopay rakendust kasutav isik ja/või mistahes Pocopay teenuseid kasutav isik

2. Kas pocopay.com kasutab küpsiseid?

Jah, pocopay.com veebileht kasutab küpsiseid.

3. Mis asi on küpsis?

Küpsis on väike tekstifail, mis paigaldatakse automaatselt Sinu seadmesse Sinu veebibrauseri poolt. Küpsiseid kasutatakse selleks, et koguda informatsiooni Sinu-poolse veebilehe kasutuse kohta, et aidata isikustada Sinu kogemust selle veebilehe kasutamisel. Näiteks jätab veebileht küpsiste abil meelde Sinu poolt valitud eelistusi veebilehel, nt keele-eelistusi.

4. Milliseid küpsiseid võib pocopay.com kasutada?

4.1. pocopay.com veebileht võib kasutada:

4.1.1. esimese osapoole püsivad küpsiseid (küpsised, mis paigaldatakse Sinu arvutisse või mobiilsele seadmesse Pocopay poolt, ning, mis jäävad sinna teatud perioodiks), et tuvastada Sinu arvuti või mobiilne seade, kui Sa pocopay.com veebilehte taas külastad, sealhulgas selleks, et:

  • (a) jätta meelde Sinu eelistusi pocopay.com veebilehel;

4.1.2. kolmanda osapoole püsivad küpsiseid (küpsised, mis on pocopay.com veebilehele paigaldatud teiste teenuseosutajate poolt, ning mis jäävad sinna teatud perioodiks), et teised teenuseosutajad tuvastaksid Sinu arvuti ja mobiilse seadme, sealhulgas selleks, et:

  • (a) võimaldada pocopay.com veebilehel klienditoe vestluse pluginat;
  • (b) aidata Pocopayl saada paremat ülevaadet pocopay.com veebilehe liiklusest
    ning üldisest kasutusest.

5. Kuidas ma saan küpsiste kasutamist keelata?

Sa võid keelata küpsised, tehes pocopay.com veebilehel avanevas bänneris vastava valiku. Sellisel juhul keelatakse üksnes selliste küpsiste kasutamine, mida Pocopay kasutab selleks, et saada paremat ülevaadet pocopay.com veebilehe liiklusest ning üldisest kasutusest. Kui sa tahad keelata küpsiste kasutamise täielikult, siis Sa võid muuta vastavalt enda brauseri seadeid, kuid selle tulemusel ei pruugi pocopay.com funktsioneerida korrapäraselt ja/või mõned pocopay.com funktsioonid ei pruugi Sulle kättesaadavad olla.

6. Kuidas käesolevat Küpsiste Poliitikat muuta võib?

Pocopay võib aeg-ajalt käesolevat Küpsiste Poliitikat muuta.

7. Kust ma käesoleva Küpsiste Poliitika kehtiva versiooni leian?

Käesoleva Küpsiste Poliitika kehtiv versioon on pocopay.com veebilehelt igal ajal kättesaadav. Käesoleva Küpsiste Poliitika kehtiv versioon on kättesaadav ka Pocopay rakenduse kaudu, eeldusel, et Sinu Pocopay rakendus on uuendatud kõige uuema versioonini.

8. Kes on minu isikuandmete vastutav töötleja?

Sinu isikuandmete vastutav töötleja on AS Pocopay, Eesti õiguse alusel asutatud äriühing, registrikood 12732518, aadress Pärnu mnt 18, 10141 Tallinn, Eesti.

9. Kuhu saan ma edastada päringuid, taotlusi ja kaebusi seoses enda isikuandmete töötlemisega?

9.1. Juhul, kui Sul on seoses Sinu isikuandmete töötlemisega päringuid, taotlusi, kaebusi, siis Sa võid need edastada aadressil privacy@pocopay.com.

9.2. Juhul, kui Sul on seoses Sinu isikuandmete töötlemisega kaebusi, siis Sa võid need edastada Eesti Andmekaitseinspektsioonile või selle riigi andmekaitse järelevalvele, kus asub Sinu alaline
elukoht.

10. Kuidas saan ma Pocopay andmekaitseametnikuga ühendust?

Sa saad Pocopay andmekaitseametnikuga ühendust aadressil privacy@pocopay.com.