Arveldusteenuste üleviimine

Kasutajatugi

Teenuse kirjeldus

Kui oled mõelnud oma arveldusteenuste (edaspidi „Arveldused“) üleviimisest teise Eestis tegutsevasse makseteenuse pakkuja juurde (edaspidi „Teenusepakkuja“), siis Teenusepakkujad nõustavad ja abistavad Sind vajalike toimingute tegemisel ning pakuvad arveldusteenuste üleviimise teenust (edaspidi „Üleviimine“). Teatud juhtudel on võimalik üksnes arveldusteenuste osaline üleviimine.

Üleviimist pakutakse ainult tarbijatele ja ainult Eestis tegutsevate Teenusepakkujate vahel. Üleviimine hõlmab arvelduskonto ja sellega seotud Arvelduste (so. e-arve püsimakse lepingute ja püsikorralduste) üleviimist. Piiriülese Üleviimise raames abistavad Teenusepakkujad Sind vajaliku informatsiooni kokkupanemisega.

Seaduse järgi saate Üleviimise puhul valida, kas soovite uude Teenusepakkuja juurde üle viia:

  • arvelduskonto koos kõigi püsikorralduste ja e-arve püsimakse lepingutega (arveldusteenuse täielik üleviimine) või
  • ainult Sinu poolt valitud püsikorralduse ja e-arve püsimakse lepingud (arveldusteenuse osaline üleviimine).

Vaatamata ülaltoodule, kuivõrd Pocopay ei paku e-arve püsimakse ja püsikorralduste lepinguid, siis antud teenuseid ei saa Pocopay juurest üle viia teise Teenusepakkuja juurde ega tuua neid teenuseid teise Teenusepakkuja juurest Pocopay juurde.

Arvelduskonto üleviimine tähendab arvelduskonto sulgemist endise Teenusepakkuja juures ja uue arvelduskonto avamist uue Teenusepakkuja juures. Arvelduskonto üleviimisel muutub arvelduskonto number. Uue Teenusepakkuja juures arvelduskonto avamisel kohalduvad uue Teenusepakkuja juures kehtivad üldtingimused ja nõuded. Uue Teenusepakkuja juures arvelduskonto avamisel tuleb uuest vormistada arvelduskonto käsutamise volitused.

Välistavad ja takistavad asjaolud

Pead arvestama, et Üleviimine ei ole võimalik, kui Sinuga seoses esineb mõni järgmiselt nimetatud välistav asjaolu:

  • Sinu arvelduskonto endise Teenusepakkuja juures on arestitud;
  • Sul on võlgnevus endise Teenusepakkuja ees;
  • arvelduskonto ja sellega seotud arveldusteenuste üleviimist takistab muu seadusest tulenev piirang.

Arveldusteenuste osalisel üleviimisel ei sulgeta endise Teenusepakkuja juures avatud arvelduskontot ja arvelduskonto teenuseleping jääb kehtima.

Üleviimise tähtajad ja tasud

Kogu üleviimise protsessi pikkus on kuni 1 kuu.

Üleviimise protsessi käigus on reeglina arvelduskonto sulgemine endises pangas Sulle tasuta. Arvelduskonto jäägi ülekandmine on aga olla tasuline ja sellega seoses tuleb Sul arvestada järgmisega:

  • Ülekande eest tuleb tasuda vastavalt endise Teenusepakkuja hinnakirjale. Ülekande tegemisel teistes valuutades peale euro tuleb ülekande eest tasuda endise Teenusepakkuja hinnakirjajärgne välismakse teenustasu.
  • Kui Sinu endise Teenusepakkuja juures avatud arvelduskontol on vahendeid valuutas, millega uus Teenusepakkuja ei arvelda, konverteerib nimetatud valuutas olevad vahendid uus Teenusepakkuja oma müügikursi alusel.

Igal juhul soovitame tutvuda Teenusepakkujate hinnakirjaga. Muude üleviimisega seotud teenuste eest tuleb tasuda vastavalt Teenusepakkujate hinnakirjale.

Üleviimise teenuse kasutamisel on oluline teha asju õiges järjekorras.

Esimene samm

Vali välja Teenusepakkuja, kuhu Sa soovid oma arveldusteenused üle viia ja tee selgeks, kas ja mis tingimustel uus Teenusepakkuja pakub Sulle huvitavaid teenuseid. Pöördu selle Teenusepakkuja poole ja esita avaldus üleviimise protsessi algatamiseks.

Teine samm

Uus Teenusepakkuja on Sinu kontaktpunktiks, sealt saad kogu info selle kohta, kas üleviimine on võimalik või esinevad takistavad asjaolud, kui palju võtab üleviimise protsess aega ja muud vajalikku infot.

Kui soovid, siis Sinu avalduse alusel saadab uus Teenusepakkuja päringud endisele Teenusepakkujale ja selgitab välja üleviimise võimalikkuse, samuti kogu info endise Teenusepakkuja juures kehtivate püsikorralduse- ja e-arve püsimakse lepingute kohta, samuti endisele Teenusepakkujale esitatud, kuid veel tasumata e-arvete kohta.

Endise Teenusepakkuja vastus jõuab uuele Teenusepakkujale 8 tööpäeva jooksul. Soovi korral võid seda infot ka ise endiselt Teenusepakkujalt saada ja uuele Teenusepakkujale esitada.

Uus Teenusepakkuja informeerib Sind vastuse saamisest ja koos lepite kokku, millised arveldusteenused täpselt uuele Teenusepakkujale üle tuuakse. Kindlasti informeerib uus Teenusepakkuja Sind ka sellest, kui üleviimist ei saa teostada, kuna esinevad välistavad või takistavad asjaolud. Nende asjaolude kõrvaldamiseks pead suhtlema otse oma endise Teenusepakkujaga.

Kolmas samm

Kui üleviimine on võimalik annab Sinu uus Teenusepakkuja Sulle soovi korral kirja vormi, millega saate teavitada uuest arvelduskontost kõiki oma lepingupartnereid (näiteks tööandjat või lepingupartnerit, kes teeb Sulle regulaarseid makseid jne).

Uus Teenusepakkuja edastab endisele Teenusepakkujale vastavalt Sinu soovile lõpliku korralduse kas

  • konto sulgemiseks, kontol oleva jäägi ülekandmiseks uue Teenusepakkuja juurde ja üleviidavate arveldusteenuselepingute ning muude kontoga seotud pangateenuste lepingute lõpetamiseks või
  • kontoga seotud üleviidavate arveldusteenuselepingute lõpetamiseks.

Täiendavat infot arveldusteenuste üleviimise kohta saate lugeda Eesti Pangaliidu kodulehelt www.pangaliit.ee. Kõikide küsimustega võite pöörduda üleviimise teenust pakkuvate Teenusepakkujate poole.

Vaidluste lahendamine

Arveldusteenuse üleviimisele kohaldatakse Eesti õigust.

Kõik vaidlused proovitakse lahendada kokkuleppel.

Kui Sa ei jõua Teenusepakkujaga kokkuleppele, siis võid pöörduda Tarbijakaitseameti (Pronksi 12, 10117 Tallinn, www.tarbijakaitseamet.ee) juures tegutseva tarbijavaidluste komisjoni poole, kellele saad kaebuse esitada ka internetipõhise vaidluste lahendamise keskkonna kaudu aadressilt http://ec.europa.eu/odr. Komisjoni menetlusreeglitega saab tutvuda aadressil www.tarbijakaitseamet.ee.

Kui vaidlust ei saa lahendada kokkuleppel, lahendatakse see vastava Teenusepakkuja üldtingimuste kohaselt kohtus.